Menu
Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ

co-cau

 • Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc điều lệ công ty. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và cải tiến dây chuyền công nghệ, thông qua các hợp đồng mua bán. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn. Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phá sinh trong quá trình kinh doanh.
 • Chủ tịch HĐQT: Là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh chung của công ty, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh,các chiến lược mua nguyên liệu đầu vào, bán hàng hóa sản phẩm dịch vụ. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.
 • Giám đốc: Cùng với chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện sản xuất theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cùng với phó Giám đốc sản xuất trực tiếp chỉ đạo điều hành phân xưởng sản xuất Than và bố trí sắp xếp công việc cho cán bộ công nhân viên. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về chữ ký của mình.
 • Phó Giám đốc Kinh doanh: Trực tiếp điều hành công việc của phòng kinh doanh và phòng kế hoạch. Triển khai công việc bán hàng; chịu trách nhiệm về doanh thu bán hàng. Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực. Lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng trong nước. Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Ban lãnh đạo công ty. Phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối và thị trường. Thu thập tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh. Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ.
 • Phòng kinh doanh: thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, khảo sát, tìm hiểu từ đó mở rộng thị trường, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, là nơi diễn ra hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế với đối tác.
 • Phòng kế hoạch: Tổ chức, lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho công ty, nghiên cưu, đề ra chủ trương, phương án, mục tiêu phù hợp cho tình hình phát triển của công ty. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 • Phó Giám đốc điều hành: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công tác vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi. Xây dựng các tiêu chí đo lường, kiểm soát, đánh giá hoạt động vận tải của công ty. Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. Tham mưu xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn -đảm bảo việc vận hành xuyên suốt trong khối vận tải của công ty và liên kết các bộ phần phòng ban công ty. Tham mưu và trực tiếp xây dựng cơ cấu, quản lý nhân sự và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty. Đào tạo và phát triển nhân viên, động viên khích lệ tinh thần làm việc để nâng cao hiệu quả.
 • Phó Giám đốc sản xuất: Quản lý, điều hành, tổ chức CBCNV thực hiện nội quy, quy định hoạt động sản xuất của bộ phận sản xuất, phòng kỹ thuật của công ty. Lập kế hoạch, chỉ đạo, phối hợp các hoạt động và những nguồn lực cần thiết cho sản xuất theo chi phí, chất lượng, các thông số kỹ thuật cho phép.. Hoạch định, tổ chức nguồn nhân lực cho bộ phận sản xuất, kịp thời chỉ đạo việc tuyển dụng và đào tạo, sau khi có kế hoạch được Giám đốc công ty xét duyệt để cung ứng kịp thời các nguồn lực cho sản xuất, bảo đảm sản xuất không bị đình trệ. Lập báo cáo quản trị định kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả. Tổ chức quản lý, chịu trách nhiệm trong công tác thi công các công trình do công ty thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty.
 • Phòng hành chính: Tổ chức thực hiện các công tác văn phòng, các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ. Sắp xếp, tổ chức các hoạt động của công ty.
 • Phòng kế toán: Tổ chức quản lý tình hình tài chính tại đơn vị, lên kế hoạch thu – chi báo cáo ban lãnh đạo. Hạch toán doanh thu – chi phí, hệ thống sổ sách kế toán theo đúng nguyên tắc kế toán, và pháp luật Việt Nam. Theo dõi tình hình công nợ phải thu phải trả để kịp thời tính toán dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sắp xếp nhân sự phụ trách mọi giao dịch liên quan đến tài chính. Chi trả các chế độ cho người lao động.
 • Phòng kỹ thuật: Đảm bảo thông số kỹ thuật, sự vận hành máy móc trang thiết bị, các phương tiện vận tải và chất lượng các sản phẩm than. Báo cáo phó giám đốc sản xuất các sự cố và đưa ra biện pháp khắc phục.
 • Phòng vật tư: Quản lý vật tư, máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải. Kịp thời cung cấp vật tư khi có yêu cầu của phòng kỹ thuật. Cung ứng kịp thời nguyên liệu cho quá trình sản xuất, kịp thời đáp ứng
 • Đội trưởng đội cơ giới: thực hiện việc phân công, sắp xếp, bố trí công việc cho các lái xe, lái máy. Chủ động trong việc điều động các phương tiện trong công việc. Báo cáo với phó giám đốc điều hành những công việc phát sinh trong quá trình làm việc.
 • Đội trưởng đội Tầu: Quản lý các thuyền viên vận hành tàu vận chuyển, điều hành công tác nhận và giao trả hàng hóa tại các cầu cảng theo đúng kế hoạch công ty đã giao xuống. Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về mọi hoạt động liên quan đến đội tầu vận chuyển.
 • Giám sát vận tải: Bao quát chung về tình hình vận tải của công ty, theo dõi tình hình hoạt động của các phương tiện vận tải, làm cơ sở cho phòng kỹ thuật thực hiện chức năng của mình.
 • Phân xưởng sản xuất Than: Với diện tích kho bãi 200.000m2, nguyên liệu than được nhập về từ các nhà cung cấp, đưa vào các dây chuyền phân loại, tuyển rửa, sàng lọc theo quy trình công nghệ hiện đại . Tại các đầu ra đều có KCS kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng của các sản phẩm than.