Menu
Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Vững Mạnh KTĐ

Địa chỉ : Thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Số điện thoại : 03203.535999 – 0989.048686                    

Fax : 0320.3535998                

Địa chỉ email :     vungmanhktd2015@gmail.com